BITZ KUSINTHA

SKAPA FÖRÄNDRING FÖR AFRIKA

Kusintha är ett pågående stödprojekt som startades 2018 av Christian Bitz och hans flickvän Lisette Rützou. Projektet fokuserar på att skapa förändring i världens fattigaste områden, inklusive att säkra grödor och rent dricksvatten och ge barn möjlighet att gå i skolan. Vid varje försäljning från BITZ Kusintha-kollektionen doneras en del av beloppet till livsförändrande projekt i Afrika.

SKAPA FÖRÄNDRING FÖR AFRIKA

BITZ KUSINTHA

HJÄLP FÖRÄLDRALÖSA BARN I AFRIKA

Good Hope Village hjälper föräldralösa barn. Organisationen grundades 1989 och startade med 12 barn i Nairobi, Kenya. Under åren har Good Hope vuxit och expanderat med ett hem, en skola och en multihall i Good Hope Village på landsbygden utanför Nairobi. Idag bor 140 barn och ungdomar i byn eller har flyttat ut och går i gymnasieskolor, och under åren har Good Hope skickat mer än 1.000 barn på deras väg.

BITZ KUSINTHA

MÅLET FÖR KUSINTHA

De senaste donationerna från Kusintha har gjort det möjligt för Good Hope att köpa en skolbuss, och projektets fortsatta mål är att donera pengar genom försäljning av Kusintha-produkter. Tidigare har Kusintha hjälpt till att anlägga 9 brunnar, säkra grödor och inrätta en förskola i Malawi.

MÅLET FÖR KUSINTHA