BITZ KUSINTHA

SKAPA FÖRÄNDRING FÖR AFRIKA

Kusintha är ett kontinuerligt stödprojekt som startades 2018 av Christian Bitz och hans flickvän Lisette Rützou. Kusintha fokuserar på världens fattigaste områden, bland annat genom etablering av lokala brunnar med rent dricksvatten, skyddande av grödor och fokus på att barn får möjlighet att gå i förskola och i skolan.

SKAPA FÖRÄNDRING FÖR AFRIKA

BITZ KUSINTHA

STÖD NÅGRA AV VÄRLDENS FATTIGASTE OMRÅDEN

I de fattigaste länderna i Afrika bor majoriteten av befolkningen på landsbygden som småbönder i mindre landsbyar, där det råder brist på grundläggande behov som vatten och mat. Speciellt bristen på mat och vatten är en utmaning. Därför har Kusintha fokus på att etablera lokala brunnar i de fattigaste områdena. Kortare avstånd till en brunn ger kvinnor och barn möjlighet att arbeta respektive att gå i förskola och i skolan.

Kusintha har redan säkrat rent dricksvatten för mer än 4.000 personer.

BITZ KUSINTHA

MÅLET MED KUSINTHA

Från 2018 till 2021 har Kusintha samlat in mer än 700 000 kr till viktiga projekt. Kusintha har bland annat hjälpt till i borrandet av 9 brunnar i Malawi, skyddande av grödor och bygget av en förskola i Malawi. Projektets fortsatta mål är att donera mer än 200 000 kr per år via försäljningen av Kusintha-produkter.

MÅLET MED KUSINTHA