SKAP<br>FORANDRING<br>FOR AFRIKA

SKAP
FORANDRING
FOR AFRIKA

BITZ KUSINTHA

SKAP FORANDRING FOR AFRIKA

Kusintha er et støtteprosjekt som ble startet i 2018 av Christian Bitz og Lisette Rützou. Prosjektets mål er å donere 1 million kroner over en femårsperiode via salget av Kusintha-produkter, bygge brønner med rent drikkevann, sikre avlinger, barnehager og mulighet for skolegang. Kortere avstand til brønnen frigjør tid og gir kvinnene bedre mulighet til å arbeide, og barna bedre mulighet til å gå på skole. Arbeidet har pågått i flere år i Malawi, der Kusintha har bidratt til å bygge ni brønner. Nå er Kusintha flyttet til Zimbabwe, der nye og ambisiøse tiltak nettopp er startet.

SKAP FORANDRING FOR AFRIKA

STØTT NOEN AV VERDENS FATTIGSTE OMRÅDER

Zimbabwe har 15 millioner innbyggere og er et av de fattigste landene i verden. 80 % av befolkningen lever på landsbygda som småbønder i mindre landsbyer, der grunnleggende behov som vann og mat, er en mangelvare. Sulten rammer barna verst, og de lider ofte av feil- og underernæring.

De fleste bøndene i Zimbabwe dyrker mais, men klimaendringene gjør været ustabilt. Det har fått store konsekvenser for maisavlingene og dermed familiers mulighet til å leve. Kusintha utdanner lokale kvinner til å dyrke sopp, som gir innbyggerne bedre ernæring enn mais. Samtidig er det enklere å dyrke sopp, siden de trenger mindre vann.

VANN ER HELT AVGJØRENDE

Spesielt mangel på mat og vann er en utfordring i Zimbabwe. Derfor har Kusintha fokus på å bygge lokale brønner i de fattigste områdene. Kortere avstand til en brønn gir kvinner og barn muligheten til å arbeide og gå på skole. Kusintha har bygd ni brønner i Malawi, noe som har sikret rent drikkevann til mer enn 4000 mennesker.

VANN ER HELT AVGJØRENDE

STØTTER LANDSBYER

Kusintha bidrar til å utgjøre en unik forskjell blant noen av verdens fattigste lokalsamfunn, der det er stort behov for utvikling, utdanning, ernæring og sunnhet. Landsbyene med de største behovene blir identifisert og støttes målrettet gjennom tre år for å oppnå en mye bedre levestandard og sikre at landsbyene blir mye mer robuste når de møter fremtidige utfordringer.

STØTTER LANDSBYER

MÅLET MED KUSINTHA

Kusintha er et femårig initiativ som ble startet av Christian Bitz og kjæresten Lisette Rützou for å hjelpe noen av verdens fattigste områder i Afrika. Målet er å samle inn mer enn 1 000 000 kroner. De to første årene var donasjonen øremerket bygging av brønner i Malawi. De neste tre årene skal Kusintha støtte livsviktige prosjekter og utvikling i landsbyer i Zimbabwe.

MÅLET MED KUSINTHA