BITZ KUSINTHA

SKAP FORANDRING FOR AFRIKA

Kusintha er et støtteprosjekt som Christian Bitz og kjæresten Lisette Rützou startet i 2018. Kusintha har fokus på verdens fattigste områder, blant annet ved å etablere lokale brønner med rent drikkevann, sikre avlinger og fokusere på at barna får mulighet til å gå i barnehage og på skole.

SKAP FORANDRING FOR AFRIKA

BITZ KUSINTHA

STØTT NOEN AV VERDENS FATTIGSTE OMRÅDER

I de fattigste landene i Afrika lever mesteparten av befolkningen på landet som småbønder i mindre landsbyer, der grunnleggende behov, som mat og vann, er mangelvare. Spesielt mangel på mat og vann er en utfordring. Derfor har Kusintha fokus på å bygge lokale brønner i de fattigste områdene. Kortere avstand til en brønn gir kvinner muligheten til å jobbe, og barna kan gå i barnehage eller på skole.

Kusintha har allerede sikret rent drikkevann til mer enn 4000 mennesker.

BITZ KUSINTHA

MÅLET MED KUSINTHA

Fra 2018 til 2021 ble det samlet inn mer enn 700 000 kr til livsviktige prosjekter. Kusintha har blant annet bidratt til å etablere ni brønner, sikre avlinger og etablere en barnehage i Malawi. Prosjektets videre mål er å donere mer enn 200 000 kr per år fra salget av Kusintha-produkter.

MÅLET MED KUSINTHA