Christian BITZ

Forfatter, forsker og foredragsholder

Christian BITZ

BITZ

EN INNOVATIV SUNNHETSREALIST

Christian Bitz er utdannet cand.scient. i human ernæring. Målet hans er å gjøre befolkningen sunnere. Sunnhet skal baseres på solid vitenskap og oppleves som fantastisk av hver enkelt. Bitz har klart å styre sunnhetsbølgen i en realistisk retning der det faktisk kan la seg gjøre å starte et sunnere liv. Det skal være gøy, og endringen til et sunnere liv skal være basert på lyst.

UTVIKLER AV

SERVISE TIL BORDET

Med en flott serie av bestikk, servise og glass kan Christian Bitz tilføye «serviseutvikler» til sin allerede omfangsrike CV. I utviklingsprosessen har Bitz tatt utgangspunkt i den kunnskapen om helse han har tilegnet seg som forsker. I utviklingsprosessen har han både dratt nytte av forskjellige materialers strukturer og farger samt laget en design som gjør det enklere å holde kontroll på porsjonene – ideen er kort og godt at det skal være morsommere og enklere å være sunn i hverdagen!

SERVISE TIL BORDET